Wat is EC-LINC?

EC-LINC BrochureVan april 2011 tot februari 2014 werkte
KOMOSIE samen met een 6-tal collega-
organisaties uit Oostenrijk, Duitsland,
Hongarije en Schotland binnen het
Europese project, Energy Check for
Low INCome households (EC-LINC)
en dit dankzij middelen van het
Intelligent Energy Europe programma
van de Europese Commissie.

Het project heeft o.a. als doel
de kennis- en ervaringsuitwisseling te
bevorderen rond het uitvoeren van energiescans bij gezinnen met lage inkomens en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Door pilootprojecten wilden we ook in andere Europese landen deze activiteiten opstarten, (beleids)aanbevelingen formuleren en netwerken opzetten om ze in te bedden in het toekomstige sociaal energiebeleid.

Voor meer info over het project en de bereikte resultaten:
download de Engelstalige folder van EC-LINC hier.

Kalender

Sitemap